ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, സഹായം ആവശ്യമാണ്
നിങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹായ് പറയൂ!---നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിലാസം

ലിംഗൗ, സാൻമെൻ, ഷെജിയാങ്, ചൈന

ഫാക്സ്

+86 576 8310 0168

ഇ-മെയിൽ

sunny@viair-china.com

ടെൽ

+86 576 8310 0315

+86 576 8310 0313

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക